Hoppa till innehåll

EU:s exportandel minskade tydligt
Oljeraffineringen höll exporten igång år 2012

Utgivningsdatum 7.2.2013 9.00 | Publicerad på svenska 25.1.2017 kl. 10.55
Pressmeddelande

Enligt Tullens preliminära uppgifter låg värdet av Finlands export år 2012 på nästan 57 miljarder euro, dvs. på samma nivå som året innan. Importen minskade med två procent och stannade på 59 miljarder euro. Handelsbalansen visade enligt de preliminära uppgifterna ett underskott på 2,3 miljarder euro. År 2011 låg underskottet på 3,7 miljarder euro. I handeln med EU-länderna var underskottet 850 miljoner euro och i externhandeln var den 1,4 miljarder euro under år 2012.

Oljeprodukterna utgjorde det viktigaste tillväxtområdet inom exporten, men även exporten av elektriska apparater och livsmedel ökade något. Exporten av kommunikationsutrustning fortsatte att krympa i likhet med tidigare år. Råoljeprisökningen, livsmedel och vissa kemiindustriprodukter höll värdet av den totala importen nästan på föregående års nivå, även om importen av elteknik, metaller, maskiner och fordon minskade.

Exporten höll sig på samma nivå som året innan tack vare exporten till länder utanför EU. Denna export ökade med fyra procent i fjol, medan exporten till andra EU-länder minskade med fyra procent. Importen från andra EU-länder minskade med en procent, medan importen från länder utanför EU minskade med fyra procent. Exporten till euroområdet minskade med tre procent och importen med två procent. Exporten till euroområdet sjönk alltså aningen mindre än exporten till alla EU-länder. 

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Statistikdirektör Timo Koskimäki, tfn 040 332 1851
Tullöverinspektör Christina Telasuo, tfn 040 332 1828
Tullöverinspektör Matti Heiniemi, tfn 040 332 1845
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik