Hoppa till innehåll

Ökning av tullkvoten för vin med ursprung i Moldavien

Utgivningsdatum 12.8.2011 10.30 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.51
Pressmeddelande

129/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien. Förordning nr 581/2011; publicerad i EUT L 165, 24.6.2011, s. 7 . Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2011.

Tillämpningen av de tullförmåner som beviljats för produkter med ursprung i Moldavien fortsätter till den 31 december 2015, se TMD 108/010/11. 

Tullkvoten för vin höjs från 100 000 hektoliter till 150 000 hektoliter år 2011, från 120 000 hektoliter till 180 000 hektoliter år 2012 och till 240 000 hektoliter per år från och med år 2013.

Tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 55/2008 ersätts med tabellen i bilagan nedan.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD