Hoppa till innehåll

Ökning av tullkvoten för jordgubbar från Egypten

14.6.2017 8.00 | Publicerad på svenska 14.6.2017 kl. 10.03
Pressmeddelande

PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 vad gäller unionstullkvoten för färska jordgubbar med ursprung i Egypten. Förordning nr 2017/991; publicerad i EUT L 149/13.6.2017.

Förordningen tillämpas retroaktivt från och med den 1 juli 2013.

I bilaga IV till förordning (EG) nr 747/2001 ändras raden för tullkvoten med löpnummer 09.1799 med följande:

”09.1799 0810 10 00 Jordgubbar och smultron, färska

Från 1.10.2010 till 30.4.2011

10 000 Tullbefrielse”
      Från 1.10.2011 till 30.4.2012 10 300  
      Från 1.10.2012 till 30.4.2013 10 609  
     

Från 1.10.2013 till 30.4.2014

11 021  
      Från 1.10.2014 till 30.4.2015 11 349  
      Från 1.10.2015 till 30.4.2016 och för varje efterföljande period från 1.10. till 30.4. 11 687  

Mera information:
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD