Hoppa till innehåll

Ökning av tullkvoten för fårkött och getkött med ursprung i Nya Zeeland

5.10.2018 14.03
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 vad gäller unionstullkvoter för fårkött och getkött med ursprung i Norge och Nya Zeeland. Förordning 2018/1232 (EUT L 231/14.9.2018) tillämpas från och med den 1 oktober 2018.

Den årliga tullkvoten för Nya Zeeland utökas med 135 ton (slaktviktsekvivalenter) som omfattas av KN-nummer 0204.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling