Hoppa till innehåll

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1821 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen

14.6.2017 10.07
Pressmeddelande

IOL

Kommissionen rättade den 6 juni 2017 kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1821 genom vilken bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen ändrats. Rättelsen publicerades den 14 juni 2017 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 150, sidan 19.

Mera information:
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD