Hoppa till innehåll

Handläggning av tullkvoter vid årsskiftet

22.12.2017 12.00
Pressmeddelande

Kommissionen genomför de sista kvotfördelningarna i december den 22, 27 och 28 december 2017. Ingen fördelning sker den 25–24 och 29 december. Ansökningarna om kvottilldelning i tulldeklarationer som godtas före årsskiftet deltar i fördelningen av kvoterna den 4 januari 2018.

Den första fördelningen av kvoterna gällande tulldeklarationer som godtagits fr.o.m. den 1 januari 2018 sker den 10 januari 2018. Vid fördelningen beaktas alla obesvarade ansökningar som hänför sig till tulldeklarationer för överlåtelse till fri omsättning mottagna senast två dagar tidigare och som meddelats kommissionen. Tullkvoterna tilldelas enligt den dag då tulldeklarationen godtas och enligt den mängd som finns kvar i kvoten. Tulldeklarationer som tagits emot den 1–3 januari 2018 anses med stöd av artikel 49.3 i genomförandeförordningen gällande tullkodexen ha godtagits den 3 januari 2018.

I början av januari öppnas kvoter igen och en del av dem tar slut redan under den första dagen av kvotperioden. I fråga om sill söks kvottilldelning i landspecifika kvoter med nolltullsats. Vid den första fördelningen av dessa kvoter görs en procentuell fördelning. När kunden efter den första kvotfördelningen skickat en kompletterande tulldeklaration, verkställs beskattningen så att tulldeklarationen delas upp mellan varor som fått plats i kvoten och varor som blivit utan kvotförmån. Innehavaren av ett sedvanligt tillstånd till förfarandet för slutanvändning kan genom omprövningsförfarandet begära tilldelning av en autonom kvot för de varor som blivit utan kvotförmån, om villkoren uppfylls. Omprövningen görs som en snabb omprövning eller som en återbäring beroende på hur snabbt ansökan lämnas till omprövningsenheten för handläggning. Tillståndshavaren ska inom 30 dagar efter utgången av  tidsfristen för avslutande av förfarandet lämna en avräkningsnota till det övervakningskontor som fastställts i tillståndet.

Ansökningarna om omprövning ska skickas till Tullens registratorskontor. Fallen med snabb omprövning ska antecknas tydligt i ansökan. E-postadressen till Tullens registratorskontor är kirjaamo(at)tulli.fi

Kvotgruppen hjälper vid behov. Vi kan nås på följande telefonnummer:

Satu Silvan, tfn 040 332 4092
Stina Tuomisto, tfn 040 332 4083
Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

Kundmeddelande