Hoppa till innehåll

Uudet yleisvakuuden laskentasäännöt

13.5.2011 8.21
Tiedote

72/2011

Uudet yleisvakuuden laskentasäännöt koskevat tullimenettelyjä, valmiste- ja autoverotusta sekä merenkulkumaksuja.

Uudistuksen tavoitteena on pienentää asiakkailta vaadittavien yleisvakuuksien määriä ja yhdenmukaistaa vakuuden laskentaperiaatteita eri tilanteissa. Uudet yleisvakuuden laskentasäännöt ovat voimassa välittömästi.

Tullin rekisteröidyn luottoasiakkaan yleisvakuuteen voidaan yhdistää varastovakuus sekä autoverojen, merenkulkumaksujen ja valmisteverojen suorittamisesta annettava vakuus. Konserniyritykset voivat halutessaan antaa myös yhteisen yleisvakuuden. Edellä mainitusta poiketen passitusta varten tulee asettaa vakuusteknisistä syistä oma yleisvakuus.

Kaikkien nykyisten asiakkaiden yleisvakuuksien määrät pyritään tarkastamaan vuoden 2012 loppuun mennessä viranomaisaloitteisesti. Mikäli yritys haluaa kuitenkin tarkistuttaa yleisvakuutensa määrän uusia vakuussäännöksiä vastaavaksi nopeutetulla aikataululla, niin yrityksen tulee olla yhteydessä Tullihallituksen Veronkanto- ja luotonhallintayksikköön (puh. 020 690 607) ja toimittaa tilinpäätöstiedot viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta.

Yrityksen vakuusluokkaa määritettäessä otetaan huomioon yrityksen taloudellinen tilanne sekä oman pääoman määrä suhteessa verovelan/-vastuun suuruuteen.

Jos yleisvakuus vaaditaan, niin sen vähimmäismäärä on 2.500 euroa.

Verovelka


Vakuusluokka

 A

B

C

D

E

F

Tulli

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

Maahantuonti (alv)

0 %
(10 %)

0 %
(25 %)

25 %
(50 %)

50 %
(75 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

Valmisteverotus *

0 %
(10-50 %)

0 %
(10-50 %)

25 %
(50-100 %)

50 %
(100 %)

100 %
(100 %)

-

Autoverotus *

0 %
(10 %)

0 %
(25 %)

25 %
(50 %)

50 %
(75 %)

100 %
(100 %)

-

Merenkulkumaksut *

0 %
(10 %)

0 %
(25 %)

25 %
(50 %)

50 %
(75 %)

100 %
(100 %)

-

Sulkeissa on esitetty eri verolajien aikaisemmat vakuuden laskentaprosentit.

* = Valmiste-, autoverotuksessa ja merenkulkumaksuissa ei ole käytössä limiittijärjestelmää, joten vakuuden määrää laskettaessa käytetään keskimääräistä laskutusjaksoa pidempää ajanjaksoa. 

Verovastuu

Vakuusluokka

A

B

C

D

E

F

Veroton varasto (valmisteverotus)

0 %

0 %

10 %

20 %

30-100 %

-

 Verottomat siirrot (valmisteverotus)

0 %

0 %

10 %

20 %

30-100 %

-

Valtuutetulla varastonpitäjän yleisvakuuden tulee aina kattaa vähintään verottomien siirtojen verovastuu. Verottomien siirtojen vakuus lasketaan keskimääräisen verovastuun perusteella. 

Taloudellisten vaikuttavien tullimenettelyjen vastuulaskentaprosentit pysyvät entisellään:

Tullimenettelyryhmä

 

A

B

C

D

E

F

Ulkoinen jalostus (ennakkotuonti)

Tulli
Alv

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
100 %

Väliaikainen maahantuonti

Tulli
Alv

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
100 %

Muut taloudellisesti vaikuttavat tullimenettelyt (poislukien passitus ja varastointi)

Tulli
Alv

0 %
0 %

0 %
0 %

0 %
0 %

50 %
0 %

100 %
0 %

100 %
100 %

Passituksessa ja varastoinnissa vastuulaskentaprosentit pysyvät entisellään (eri vakuusluokkien taloudelliset vaatimukset kuitenkin laskevat):

Tullimenettelyryhmä

 

A

B

C

D

E

F

Passitus

Tulli/Alv

0 %

0 %

0 %

30-50 %

100 %

-

Varastointi

Tulli/Alv

0 %

0 %

0 %

30-50 %

100 %

-

Lisätietoja
Lisätietoa Tullin rekisteröityjen luottoasiakkaiden, valmisteveroasiakkaiden sekä autoveroasiakkaiden vakuusluokista ja vakuuden määräytymisperiaatteista löytyy

Tullin Internet-sivuston rekisteröity luottoasiakas -osiosta: tulli.fi/fi/rekisteroity_luottoasiakas

Passitusvakuuksista (varastovakuuksista) löytyy lisätietoa osoitteesta:
tulli.fi/fi

THT