Hoppa till innehåll

Nya Incoterms-leveransklausuler träder i kraft den 1 januari 2020

23.12.2019 15.20
Pressmeddelande

Med tanke på förtullning är den mest väsentliga skillnaden mellan Incoterms® 2020 och klausulerna från år 2010 följande:

  • DAT (Delivered at Terminal) byter namn till DPU (Delivered at Place Unloaded)

Därutöver har vissa andra preciseringar gjorts i klausulerna och detta kan påverka fastställandet av tullvärde i fråga om transport- och försäkringskostnader:

  • Fördelningsgrunderna har preciserats i klausuler som behandlar kostnadsfördelningen mellan köpare och säljare.
  • I klausulerna FCA (Free Carriage), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) och DPP (Delivered Duty Paid) beaktas att säljaren och köparen själva kan ordna transporten i stället för att använda sig av en tredje part.
Kundmeddelande