Hoppa till innehåll

Ny information från kommissionen om tillämpning av den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler för förmånsursprung

18.9.2018 15.51
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat ett nytt meddelande om när och mellan vilka länder den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande ursprungsregler börjar tillämpas (EUT C 325, 14.9.2018, sidan 6).

Tillämpningen av protokollen om ursprungsregler i de enstaka frihandelsavtalen inom det Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet ersätts stegvis med tillämpningen av konventionens ursprungsregler. I avtalet mellan EU och Georgien tillämpas konventionens ursprungsregler sedan den 1 juni 2018.

I meddelandet finns en tabell 1 som är en förenklad översikt över möjligheterna till kumulation den 1 augusti 2018. Bokstaven X i tabellen innebär att det finns två parter i ett frihandelsavtal med ursprungsregler som medger kumulation på grundval av en Europa-Medelhavstäckande modell för ursprungsregler.

I tabellerna 2 och 3 anges det datum från och med vilket diagonal kumulation tillämpas mellan länderna i fråga. Detta datum är den första tillämpningsdagen för de protokoll om ursprungsregler som medger diagonal kumulation i frihandelsavtalet.

I tabell 2 avser ”(C)” framför datumet den första tillämpningsdagen för diagonal kumulation enligt den regionala konventionen när det i det berörda frihandelsavtalet hänvisas till konventionen. Beteckningen ”(C)” hänvisar till ordet ”Convention”, dvs. ”konvention”.

Av tabell 2 framgår att man i några avtal börjat tillämpa konventionens ursprungsregler i slutet av 2017 och under innevarande år, såsom i ovannämnda avtal mellan EU och Georgien samt i de avtal som Schweiz, Norge och Island slutit med Georgien. 

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling