Hoppa till innehåll

Ny grupp för examensdelen Fartygsklarering vid Omnia – målgruppen personer som arbetar med fartygsklareringsuppgifter samt skeppsmäklare

Utgivningsdatum 18.10.2018 13.05
Pressmeddelande

Kursen går på finska.

Sköter du om deklarationsförfaranden vid införsel och utförsel i sjötrafik? Behärskar du uppgifterna på det sätt som lagarna gällande förfarandena kräver? För att stödja ditt arbete har yrkesexamen inom tullbranschen kompletterats med examensdelen Fartygsklarering, vars innehåll har formats av de centrala aktörerna och myndigheterna inom sjötrafiken. Fartygsklareringsutbildningen ordnas som samarbete mellan Tullens utbildningsenhet och Omnia.

Den följande gruppen inleder sina studier inom den enskilda examensdelen Fartygsklarering den 9 januari 2019 i Tullens mötes- och utbildningscentral i Helsingfors. Den förberedande utbildningen för examensdelen omfattar tre närstudiedagar och webbstudier som stöder och kompletterar dessa samt inlärning i arbetet. Ansökningstiden till utbildningen är 15.10-14.12.2018. Genomförandet av examensdelen förutsätter att sökanden arbetar med fartygsklareringsuppgifter.

Blev du intresserad? Du får mera information på Omnias webbplats och/eller av Omnias utbildare Sirpa Manninen (sirpa.h.manninen(at)omnia.fi).

Kundmeddelande