Hoppa till innehåll

Ny grupp för examensdelen Fartygsklarering vid Omnia

18.10.2019 10.44
Pressmeddelande

Sköter du om deklarationsförfaranden vid införsel och utförsel i sjötrafik? Känner du till lagkraven som hänför sig till arbetet? Har du börjat med arbetsuppgifterna nyligen och behöver stöd i arbetet? Yrkesexamen inom tullbranschen har kompletterats med examensdelen Fartygsklarering, vars innehåll har formats av de centrala aktörerna och myndigheterna inom sjötrafiken. Fartygsklareringsutbildningen ordnas som samarbete mellan Tullens utbildning och Omnia.

Den följande gruppen inleder sina studier inom den enskilda examensdelen Fartygsklarering den 14 januari 2020 i Tullens mötes- och utbildningscentral i Helsingfors. Den förberedande utbildningen för examensdelen omfattar tre närstudiedagar och webbstudier som stöder och kompletterar dessa samt inlärning i arbetet. Ansökningstiden till utbildningen är 2.9.2019-2.12.2019. Genomförandet av examensdelen förutsätter att sökanden arbetar med fartygsklareringsuppgifter.

Blev du intresserad? Du får mera information på Omnias webbplats och/eller av Omnias utbildare Sirpa Manninen (sirpa.h.manninen(at)omnia.fi).

Examen ordnas på finska.

Kundmeddelande