Två personer genomlystes i misstag vid Nuijamaa gränsövergångsställe

24.11.2017 9.00
Pressmeddelande

Söndagen 19.11.2017 genomlyste Tullens genomlysningsbil enskilda fordon som styrts bort från persontrafikflödet vid Nuijamaa gränsövergångsställe. I samband med genomlysningen märkte man att det fanns två passagerare inne i ett av dessa fordon. Genomlysningen avbröts omedelbart. Tullen har gjort en utredning om händelsen och rapporterat om den till Strålsäkerhetscentralen (STUK) som övervakar genomlysningsverksamhet. Mängden strålning som kunderna utsattes för var så liten att den inte äventyrar deras hälsa.

Tullen bad passagerarna i fordonet som styrdes till genomlysning att lämna fordonet medan det genomlystes. Föraren och personen som reste bredvid föraren lämnade fordonet. Föraren informerade inte Tullen om andra passagerare. Fordonet hade mörkade fönster vilket gjorde det svårare att lägga märke till de andra passagerarna.

Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

Pressmeddelande