Hoppa till innehåll

Nu kan du söka varukoder i Fintaric

Utgivningsdatum 1.10.2018 12.00
Pressmeddelande

Tullen lanserar klassificeringsinformationstjänsten Fintaric i dag, den 1 oktober 2018. Tjänsten är öppen för alla. I Fintaric kan du söka fram den varukod som behövs i tulldeklarationen samt uppgifterna om de restriktioner och skatter som gäller för varukoden.

I Fintaric visas utöver uppgifterna från EU:s Taric-system också uppgifterna om de nationella finska skatterna och restriktionerna. Tjänsten är avsedd för företagsanställda som i sitt dagliga arbete behöver varukodsuppgifter och som behärskar grunderna i klassificering.

I Fintarics funktion Beräkning kan du också beräkna ungefär hur mycket tullar och skatter som uppbärs för varan. Denna funktion kommer att kompletteras i och med importdeklareringsreformen.

Senare kommer Fintaric att helt ersätta brukstariffen, som publiceras på Tullens webbplats och som tills vidare kan användas parallellt med Fintaric. Från Fintaric kan du redan nu skriva ut de delar av brukstariffen som du behöver.

Fintaric hittar du på ingångssidan för Tullens e-tjänster, och användningen av tjänsten kräver inte identifiering. Tjänsten kan användas på finska, svenska och engelska.

I ett senare skede kan Fintaric-uppgifterna också fås i maskinläsbar form via en distributionstjänst. Vi kommer att informera om när denna distributionstjänst tas i bruk.

Fintaric är den första delen i den omfattande reformen av tullklareringssystemet.

Mera information: Tullrådgivningen

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering