Hoppa till innehåll

Nu kan du kontrollera tulldeklarationens status med vår MRN-söktjänst

24.6.2019 9.01
Pressmeddelande

Tullen erbjuder stöd till deklaranter genom en ny söktjänst. I MRN-söktjänsten kan du kontrollera statusen på export-, säkerhetsuppgifts- och tullagerdeklarationer.

I deklarationskedjan vid införsel ska den som inger deklarationen förmedla deklarationens referens, MRN (Master Reference Number), till den som inger följande tulldeklaration. Med hjälp av MRN-referensen från systemet för säkerhetsuppgifter (AREX-deklarationens MRN) kan du kontrollera i tjänsten om varorna redan har uppvisats för Tullen och om de kan tullklareras. Samtidigt ser du vilken typ av tulldeklaration som ingetts. I det nya tullklareringssystemet ska den tidigare handlingens typ anges i deklarationer för tullagring; till exempel huruvida det är fråga om en summarisk införseldeklaration eller en summarisk deklaration.

I MRN-tjänsten kan du kontrollera om exportvaror har anlänt till utförselstället eller redan förts ut ur EU. Tjänsten visar även uppgifter om exportvaror som förs ut ur EU direkt från Finland.

Tjänsten visar följande tulldeklarationer:

  • i EU ingivna exportdeklarationer där Finland är exportland eller utförselland,
  • summariska införseldeklarationer och summariska deklarationer som finns i finska AREX-systemet,
  • deklarationer för tullagring som ingetts till det nya finska tullklareringssystemet (UTU).

Du hittar tjänsten bland Tullens e-tjänster.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande