Hoppa till innehåll

Nu kan du inge dina deklarationer för tullagring elektroniskt

1.4.2019 9.01
Pressmeddelande

Deklarationerna för tullagring kan nu inges elektroniskt via Tullens deklarationstjänst för tullagring. Deklarationerna för tullagring är de första tulldeklarationerna som inges till Tullens nya tullklareringssystem UTU. Du kan också inge deklarationerna i form av meddelanden från ditt eget datasystem.

Tullen utfärdade 14.3.2019 en föreskrift där det fastställs att varor ska deklareras elektroniskt till tullagerförfarandet senast från och med 1.6.2019. Varorna deklareras till tullagerförfarandet med en standardtulldeklaration eller genom en registrering i deklarantens bokföring. För att få tillämpa registrering i deklarantens bokföring krävs ett av Tullen beviljat tillstånd och ingivande av en elektronisk anmälan av varors ankomst. Innehavaren av tullagertillståndet ska också inge en elektronisk anmälan om avslutande av tullagerförfarandet.

För att du ska kunna upprätta deklarationer för tullagring måste ditt företag ha ett EORI-nummer. För att identifiera dig i tjänsten behöver du en Katso-kod med behörigheterna ”Tullklarering” och ”Företagets anställd”.

Inge dina deklarationer via Tullens e-tjänst.

Mera information:
Tullens föreskriftssamling

  • Tullens föreskrift om införande av elektronisk deklarering vid tullagerförfarande
  • Tullens föreskrift om bokföring vid tullagerförfarande

Förfaranderådgivning: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
Stöd för ifyllande av tulldeklaration i e-tjänsten: +358 295 5207

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering