Hoppa till innehåll

Nöjesparkers leksaker utgjorde kvävningsrisk, i barnmuggar för mycket tungmetaller

29.6.2018 12.21
Pressmeddelande

Tullen har under inledningen av semestersäsongen övervakat föreskriftsenligheten hos leksaker som säljs och delas ut i nöjesparker. Tullaboratoriet undersökte sammanlagt 36 leksaker. Tre av dessa leksaker konstaterades ha fel som orsakade risk för kvävning. Från två av leksakerna som var avsedda för små barn lossade en liten del som utgjorde en kvävningsrisk och en av leksakerna hade en för tunn förpackningspåse.

Brister och fel upptäcktes i två plastleksakers åldersmärkningar eller andra påskrifter. Därtill konstaterades lindrigare fel i förpackningspåskrifterna för två leksaker.

Tullen kontrollerade också överensstämmelsen med kraven för åtta i nöjesparker sålda och utdelade produkter som kommer i beröring med livsmedel. Sju av dessa i Tullaboratoriet undersökta produkterna var keramiska muggar, en var ett sugrör av plast. Från tre av de keramiska muggarna frigjordes mer kadmium och bly än vad som är tillåtet för barnkärl, och därför förbjöd Tullen att dessa produkter släpps ut på marknaden.

Största delen av produkterna som undersöktes i nöjesparkerna hade sitt ursprung i Kina, men de hade kommit till Finland via ett annat EU-medlemsland.

Tulli.fi - Tullilaboratorio

Tullaboratoriets meddelanden