Hoppa till innehåll

Nomenklatursändringarnas inverkan på bindande klassificeringsbesked

8.12.2011 14.37 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 10.06
Pressmeddelande

202/2012, RAS/HHS

Till följd av de ändringar i nomenklaturen som träder i kraft i början av 2012 kommer de bindande klassificeringsbesked som grundat sig på ändrade varukoder inte längre att gälla efter den 31 december 2011.

Om innehavare av bindande klassificeringsbesked vill ha ett nytt besked ska de lämna in en skriftlig ansökan till Tullstyrelsen. Punkt 4 i ansökningsblanketten ska förses med det tidigare beskedets referensnummer. Ansökan ska skickas till adressen:

Tullstyrelsen
Registratorskontoret
PB 512
00101 Helsingfors

Blanketten för ansökan om bindande klassificeringsbesked och ifyllningsanvisningarna finns på Tullens webbplats:
tulli.fi/sv >  Bindande klassificeringsbesked

Kommissionen har publicerat korrelationstabeller för Taric-nummer 2011–2012 på adressen
http://circa.europa.eu/Public/irc/taxud/taric_data/library?l=/reference_documents/correlation_tables/hs-cn-taric&vm=detailed&sb=Title

Mera information: Heidi Stolt, tfn 040 332 2431.

TMD