Hoppa till innehåll

Inverkan av ändringarna i nomenklaturen på bindande klassificeringsbesked

12.1.2010 10.45
Pressmeddelande

7/2010, RAS/HHS

Till följd av de ändringar i nomenklaturen som trädde i kraft i början av 2010 gäller de bindande klassificeringsbesked som grundat sig på ändrade varukoder inte längre efter den 31 december 2009.

Om en innehavare av bindande klassificeringsbesked vill ha ett nytt besked ska den lämna in en skriftlig ansökan till Tullstyrelsen. Ansökan ska skickas till adressen Tullstyrelsen, PB 512, 00101 Helsingfors. Punkt 4 i ansökningsblanketten ska förses med det tidigare beskedets referensnummer.

Blanketten för ansökan om bindande klassificeringsbesked och ifyllningsanvisningarna finns på Tullens webbplats:

tulli.fi > Bindande klassificeringsbesked

Korrelationstabellen för Taric-nummer 2009 – 2010 finns publicerad på Tullens webbplats i Tullstyrelsens meddelande (TMD) nr 178/010/09:

tulli.fi > TMD –Tullstyrelsens meddelanden 2009 > Korrelationstabell för Taric-nummer 2009 – 2010

Mera information: Heidi Stolt, tfn 020 492 2431/gsm 040 332 2431.

TMD