Hoppa till innehåll

Rådets förordning om ändring av den kombinerade nomenklaturen

15.10.2013 9.30
Pressmeddelande

133/2013, MKi/BA

Rådet utfärdade den 26 september 2013 förordning (EU) nr 953/2013 (EUT L 263, 5.10.2013, s. 5) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 25 oktober 2013 eller därefter.

TMD