Hoppa till innehåll

Skattefriheten för flytgas slopas 1.1.2016

28.4.2015 13.28
Pressmeddelande

37/2015, ST/Kimmo Lietkari

Lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) ändras genom en lagändring (378/2015) som träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagen ändras på så sätt att skattefriheten för flytgas slopas. Som en följd av ändringen tas det för flytgas precis som för övriga uppvärmnings-, kraftverks- och arbetsmaskinsbränslen ut en energiinnehållsskatt baserad på energiinnehållet och en koldioxidskatt baserad på de specifika koldioxidutsläpp som uppstår vid förbränningen av flytgas. Samtidigt görs också vissa ändringar av teknisk natur i lagen.

Av administrativa skäl förblir flytgas i detaljförsäljningsförpackningar på högst 1 000 gram skattefri. På den tillämpas dock fortfarande bestämmelserna om tillsyn över punktbeskattningen och flyttning av produkter.

Vid beskattningen av flytgas iakttas de allmänna principer och förfaranden för punktbeskattning som det föreskrivs om i punktskattelagen och lagen om punktskatt på flytande bränslen.

 
Tilläggsuppgifter

Punktskatterådgivning för företag
tfn 0295 52 321 (9–15)
valmisteveroneuvonta(at)tulli.fi

SKATTETABELL

Tuote

Produkt

-grupp

Energiinnehålls

-skatt

Koldioxidskatt

Försörjningsberedskapsavgift

Sammanlagt

Flytgas cent//kg

110

8,50

13,30

0,11

21,91        

Bioflytgas cent/kg

111

8,50

13,30

0,11

21,91

Bioflytgas R

cent/kg

112

8,50

6,65

0,11

15,26

Bioflytgas T

cent/kg

113

8,50

0,00

0,11

8,61

TMD