Hoppa till innehåll

Underskottet i handelsbalansen var 2,3 miljarder euro
Nedgång i exportpriser drog ned värdet på exporten på minus år 2013

Utgivningsdatum 28.2.2014 9.00 | Publicerad på svenska 24.1.2017 kl. 14.20
Pressmeddelande

Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik minskade värdet av Finlands varuexport år 2013 med två procent jämfört med året innan. Värdet på exporten uppgick till 55,9 miljarder euro. Värdet på importen minskade också med två procent i fjol och stannade på 58,2 miljarder euro. År 2013 visade handelsbalansen ett underskott på 2,3 miljarder euro.

Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik minskade värdet av Finlands varuexport år 2013 med två procent jämfört med året innan. Värdet på exporten uppgick till 55,9 miljarder euro. Nedgången i värdet på exporten berodde främst på att exportpriserna sjönk. Volymen på exporten minskade med 0,6 procent, medan exportpriserna sjönk med 1,9 procent. Värdet på importen minskade också med två procent i fjol och stannade på 58,2 miljarder euro. Nedgången i värdet på importen berodde i första hand på en minskning av importvolymen. Importpriserna sjönk med en procent, medan volymen på importen sjönk med 1,8 procent.  

Underskottet i handelsbalansen minskade en aning jämfört med året innan. År 2013 visade handelsbalansen ett underskott på 2,3 miljarder euro. År 2012 låg underskottet på 2,6 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna uppgick till lite över två miljarder euro och med länderna utanför EU till 221 miljoner euro år 2013. Året innan var underskottet i handeln med länderna utanför EU 1,4 miljarder euro och i EU-handeln 1,2 miljarder euro.

Exporten av maskiner, apparater och transportmedel samt elektriska och elektroniska produkter minskade i fjol och drog ned den totala exporten på minus. Exporten inom den kemiska industrin däremot växte år 2013. Oljeprodukter utgjorde det viktigaste tillväxtområdet inom exporten, men också exporten av kemikalier och kemiska produkter ökade något. Exporten av skogsindustriprodukter ökade också, med undantag av exporten av pappersindustriprodukter.  

Till följd av att importen av råmaterial och produktionsförnödenheter samt investeringsvaror minskade visade den totala importen i fjol en minskning med två procent. Importen av energiprodukter ökade däremot något. Importen av konsumtionsvaror höll sig nära samma nivå som föregående år.  

Den minskade utrikeshandeln med länderna utanför EU drog ned både den totala exporten och den totala importen år 2013. Exporten till länder utanför EU sjönk med fem procent och importen från dessa länder med nio procent. Volymindexet för exporten i handeln med länder utanför EU sjönk med 4,3 procent, men exportpriserna sjönk med endast 1,2 procent. Volymindexet för import i handeln med länder utanför EU sjönk med 6,5 procent och exportpriserna med tre procent.

Värdet på exporten till EU-länderna ökade med en procent år 2013. Mot slutet av året steg exporten till EU-länderna dock tydligt jämfört med början av året. Volymen på exporten till EU-området ökade med 2,3 procent år 2013, fastän exportpriserna samtidigt sjönk med två procent. Med en ökning på två procent steg exporten till euroområdet något mera än exporten till hela EU i fjol. År 2012 minskade exporten till EU-länderna med fyra procent, medan exporten till länderna utanför EU steg med fem procent. År 2013 ökade värdet på importen från samtliga EU-länder med fyra procent och importen från euroområdet med en procent. I fjol växte volymen på EU-importen med 2,4 procent och importpriserna steg med 0,6 procent.

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Tullöverinspektör Christina Telasuo, tfn 040 332 1828
Tullöverinspektör Matti Heiniemi, tfn 040 332 1845
E-post: fornamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik