Hoppa till innehåll

Nästan hälften av de kosmetiska produkter som kontrolleras av Tullen strider mot bestämmelserna – var fjärde produkt underkänns helt och hållet

18.10.2017 8.00
Pressmeddelande

Nästan hälften av de importerade kosmetiska produkter som kontrolleras av Tullen uppfyller inte till fullo kraven enligt lagstiftningen om kosmetika.Fram till mitten av oktober i år har Tullaboratoriet undersökt 145 kosmetikaprover av vilka 35 stridit mot bestämmelserna och fått underkänt.Mindre felaktigheter konstaterades i 30 produkter, dvs. i cirka 21 procent av de undersökta produkterna.

Att en kosmetisk produkt strider mot bestämmelserna har i allmänhet att göra med de ingredienser som använts vid framställningen samt med förpackningspåskrifterna. Kosmetiska produkter är inte alltid försedda med uppgifter om ingredienserna på det sätt som EU-lagstiftningen förutsätter, dvs. med så kallade INCI-namn. Därtill kan det hända att ingrediensförteckningen helt och hållet fattas, att namnen på enstaka ingredienser har fel eller att de angivna ingredienserna inte motsvarar den verkliga sammansättningen. En produkt kan också innehålla ämnen som är förbjudna i produkten eller i kosmetika i allmänhet, t.ex. färgämnen eller konserveringsmedel, eller så kan förpackningen sakna tilläggsmärkning, t.ex. varning om användning av ett visst ämne.

Förpackningarna för kosmetiska produkter ska enligt lagstiftningen också innehålla viss annan information, t.ex. produktens användningssyfte, bruksanvisning, uppgifter om den ansvariga aktören och hållbarhetstid. Med undantag av ingrediensförteckningen ska alla förpackningspåskrifter anges på finska och svenska.

Om förpackningspåskrifterna har fel eller brister men produkten till sin sammansättning motsvarar bestämmelserna kan importören eller företaget som marknadsför produkten i Finland korrigera påskrifterna så att de motsvarar kraven enligt lagstiftningen. Korrigeringen av uppgifterna om ingredienser förutsätter dock exakta uppgifter om sammansättningen från tillverkaren, vilket i vissa fall har varit problematiskt.

Av de kosmetiska produkter som Tullen granskat i år hade hälften importerats från länder utanför EU, och hälften av proverna togs vid import från EU-länder i aktörers lager. De undersökta produkterna hade oftast ursprung i Förenta Staterna, Kina och Storbritannien.

Pressmeddelande