Hoppa till innehåll

Myndigheternas gemensamma CBRNE-övning på Helsingfors-Vanda flygplats 23.10

23.10.2018 7.30
Pressmeddelande

I godsterminalen på Helsingfors-Vanda flygplats ordnas 23.10 klockan 9.30 framåt myndigheternas gemensamma räddningsövning gällande bekämpning av CBRNE-hot. Övningen syns på flygplatsen bl.a. genom att utryckningsfordon trafikerar på området.

Med CBRNE-hot avses bl.a. kemiska ämnen och ämnen som avger strålning. Mängden olagliga kemikalier som rör sig i posttrafiken har ökat och blivit mångformigare under de senaste tio åren. Samtidigt har det på den illegala marknaden kommit ut ämnen som är livsfarliga och som utsätter människan för allvarliga hälsorisker redan genom liten hudkontakt. Genom myndigheternas gemensamma övning upprätthålls beredskapen för hantering av undantagssituationer.

Flygtullen har huvudansvaret för övningen och deltagarna är Posten, Mellersta Nylands räddningsverk, Finavia och dess räddningstjänst, Östra Nylands polisinrättning, Strålsäkerhetscentralen (STUK) samt som observatör Trafiksäkerhetsverket (Trafi).

Finlands första nationella CBRNE-strategi blev klar år 2017.

Mera information:
Mika Pitkäniemi, chef för Flygtullen, tfn 040 332 3810

Kundmeddelande