Hoppa till innehåll

Myndigheterna har tagit i bruk övervakningssystemet för bank- och betalkonton

Utgivningsdatum 2.9.2020 6.00
Pressmeddelande

Kontoregisterprojektet som koordineras av Tullen är i sitt slutskede och övervakningssystemet för bank- och betalkonton är nu tillgängligt för myndigheterna. Projektet inleddes år 2018 och dess olika datasystem och gränssnitt har byggts upp i gott samarbete med diverse aktörer inom finansbranschen och olika myndigheter. Kontoregisterprojektet har styrts av finansministeriet.

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton är ett led i kampen mot grå ekonomi och bekämpningen av finansieringen av terrorism. Projektet har grundat sig på lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton, som trädde i kraft den 1 maj 2019. Syftet med lagen är att främja myndigheternas elektroniska tillgång till information om bank- och betalkonton och effektivera myndigheternas förfrågningar så att de riktas till rätt mottagare.

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton består av ett Kontoregister samt decentraliserade datasöksystem. Tullen har byggt upp Kontoregistret, till vilket leverantörerna av uppgifter börjar lämna in sina kund- och kontouppgifter elektroniskt. Leverantörerna av uppgifter består av betalningsinstitut, kreditinstitut som beviljats undantagstillstånd, institut för elektroniska pengar och tillhandahållare av virtuella valutor.

Decentraliserade datasöksystem som byggts upp av kreditinstitut planeras också att tas i bruk under hösten 2020. Behöriga myndigheter kan nu börja göra elektroniska förfrågningar i båda systemen. En av de första myndigheterna som börjar göra detta är Centralkriminalpolisens Central för utredning av penningtvätt.

Tullens webbplats ges allmän information om övervakningssystemet för bank- och betalkonton. På sidorna berättas på allmän nivå om hur övervakningssystemet fungerar och hur det är uppbyggt. Där beskrivs också rollerna för aktörerna inom finansbranschen, Tullen och andra myndigheter.

Lagändringar som hänför sig till EU:s direktiv om finansiell information

Det nationella genomförandet av direktivet om finansiell information framskrider. Direktivet innehåller bestämmelser som vidare underlättar myndigheternas möjligheter att använda bl.a. bankkontoregisteruppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott. Enligt nuvarande uppgifter kommer de nationella förslagen till lagändringar som hänför sig till direktivet om finansiell information att överlämnas till riksdagen i oktober 2020.

Mera information om Kontoregisterprojektet: direktör Sami Rakshit, sami.rakshit (at) tulli.fi

Kundmeddelande