Hoppa till innehåll

Ändring i de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (KN)

17.4.2014 12.29
Pressmeddelande

38/2014, HHS

Kommissionen publicerade den 16 april 2014 bifogat meddelande (2014/C 116/03) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 116. Meddelandet innehåller en ändring i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD