Hoppa till innehåll

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (KN)

10.3.2014 11.28
Pressmeddelande

22/2014, MKi/HHS

Kommissionen publicerade den 7 mars 2014 bifogat meddelande (2014/C 68/03) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 68. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

EUT C 68, 7.3.2014, s. 3

TMD