Hoppa till innehåll

Ändring i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen (KN)

8.12.2016 8.41
Pressmeddelande

108/2016, IOL

Kommissionen publicerade den 8 december 2016 bifogade meddelande (2016/C 457/04, EUT C 457, 8.12.2016, s. 6 ) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 457. Meddelandet innehåller en ändring till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

TMD