Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

21.11.2016 8.31
Pressmeddelande

102/2016, IOL

Kommissionen publicerade den 19 november 2016 bifogade meddelande (2016/C 427/03, 19.11.2016, s. 3) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 427. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

TMD