Hoppa till innehåll

Ändring i förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (KN)

29.9.2016 16.30
Pressmeddelande

84/2016, IOL

Kommissionen publicerade den 29 september 2016 bifogade meddelande (2014/C 357/04) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 357, s. 5–8. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1). Ändringarna träder omedelbart i kraft.

TMD