Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen (KN)

12.9.2016 16.23
Pressmeddelande

79/2016, IOL

Kommissionen publicerade den 10 september 2016 bifogade meddelande (2014/C 334/3) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 334, 10.9.2016, s. 3 . Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

TMD