Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

15.2.2017 10.43
Pressmeddelande

IOL

Kommissionen publicerade den 14 februari 2017 meddelandet 2017/C 48/03 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 48. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

TMD