Hoppa till innehåll

Ändring i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

2.2.2017 10.10
Pressmeddelande

IOL

Kommissionen publicerade den 2 februari 2017 meddelande 2017/C 33/02 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 33. Meddelandet innehåller en ändring till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

TMD