Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenkaturen

10.2.2011 14.45
Pressmeddelande

18/010/10.2.2011, RAS/TSe

Kommissionen har publicerat ett meddelande (2011/C 41/01, EUT C 41/10.2.2011, s. 1-2) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 41 av den 10 februari 2011 om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 133, 30.5.2008, s.1).

TMD