Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenklaturen

20.11.2012 13.22 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.40
Pressmeddelande

135/2012, MNy/TSe

Kommissionen har publicerat en upplysning (2012/C 349/05, EUT C 349/15.11.2012, s. 7-9 )  i Europeiska unionens officiella tidning nr C 349 av den 15 november 2012 om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s.1).

TMD