Hoppa till innehåll

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (KN)

25.11.2013 12.41
Pressmeddelande

155/2013, MNy /DvN

Kommissionen publicerade den 14 november 2013 bifogat meddelande (2013/C 330/04, EUT C 330, 14.11.2013 s. 5) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 330. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD