Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenklaturen

4.1.2012 15.14
Pressmeddelande

4/2012, MNy/TSe

Kommissionen har publicerat ett meddelande (2012/C 1/04, se bilagan nedan) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 1 av den 4 januari 2012 om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s.1).

EUT C 1, 4.1.2012, s. 10–11

TMD