Hoppa till innehåll

Ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande den kombinerade nomenklaturen (KN)

31.7.2013 12.40
Pressmeddelande

93 /2013, MKi/ELL

Kommissionen publicerade den 24 juli 2013 de bifogade meddelandena (2013/C 210/02–03; EUT C 210, 24.7.2013, s. 2 - 3) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 210. Meddelandena innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD