Hoppa till innehåll

Ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande den kombinerade nomenklaturen (KN)

12.7.2013 12.33
Pressmeddelande

88/12.7.2013, MNy/ELL

Kommissionen publicerade den 12 juli 2013 bifogat meddelande (2013/C 200/04; EUT C 200, 12.7.2013, s. 8 ) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 200. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD