Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenklaturen

5.7.2013 12.29
Pressmeddelande

85/2013, MNy / HHS

Kommissionen publicerade den 5 juli 2013 meddelande nr 2013/C 194/04 (EUT L 194, 7.5.2013, s. 8) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 194. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD