Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenklaturen

5.4.2013 10.49
Pressmeddelande

47/2013, MNy /HHS

Kommissionen publicerade den 4 april 2013 ett meddelande (2013/C 96/06, EUT C 96, 4.4.2013, s. 23 ) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 96. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD