Hoppa till innehåll

Ändring i de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (KN)

28.9.2015 9.41
Pressmeddelande

76/2015, IOL

Kommissionen publicerade den 26 september 2015 bifogat meddelande (2015/C 319/1) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 319. Meddelandet innehåller en ändring gällande de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1).

EUT C 319, 26.9.2015, s. 1

TMD