Hoppa till innehåll

Ändring i förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (KN)

30.6.2015 15.59
Pressmeddelande

58/2015, IOL

Kommissionen publicerade den 30 juni 2015 bifogat meddelande (2015/C 214/04) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 214. Meddelandet innehåller en ändring gällande de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s.1).

EUT C 214, 30.6.2015, s. 4

TMD