Hoppa till innehåll

Ändring i de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (KN)

18.9.2014 14.37
Pressmeddelande

96/2014, IOL

Kommissionen publicerade den 20 augusti 2014 bifogat meddelande (2014/C 272/05) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 272 (EUT C 272, 20.8.2014, s. 4). Meddelandet innehåller en ändring gällande de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s.1).

TMD