Hoppa till innehåll

Ändring i de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (KN)

26.5.2015 14.30
Pressmeddelande

47/2015, IOL

Kommissionen publicerade den 22 maj 2015 bifogat meddelande (2015/C 168/4, EUT C 168, 22.5.2015 s. 3) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 168. Meddelandet innehåller en ändring gällande de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s.1).

TMD