Hoppa till innehåll

Ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande den kombinerade nomenklaturen (KN)

16.7.2014 13.35
Pressmeddelande

72/2014, IOL

Kommissionen publicerade den 16 juli 2014 bifogat meddelande (2014/C 225/04) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 225. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD