Hoppa till innehåll

Ändringar till omräkningskurser i maj 2014

22.5.2014 12.54
Pressmeddelande

49/2014, PNy/STS

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 28–31 maj 2014 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Indien

INR

75,8875

Ryssland

RUB

44,0732

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD