Hoppa till innehåll

Ändringar till omräkningskurser i maj 2012

24.5.2012 11.01 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 14.22
Pressmeddelande

68/2012, MNy/HHi

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 30–31 maj 2012 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Japan

JPY

98,59

Nya Zeeland

NZD

1,6571

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 171

TMD