Hoppa till innehåll

Ändring till Tullstyrelsens föreskrift om identifieringsåtgärder vid godkända avsändares T-transiteringar, omlastningsförfarande vid interna transiteringar i Finland samt tidsfrister för uppvisande av T- och TIR-transiteringar

31.3.2014 11.29
Pressmeddelande

23/2014, LN/ATR

Tullen

Föreskrift

Dnr
23/2014

Datum
31.3.2014

Rättsgrund
Rådets förordning (EEG) nr 2913/92: artikel 97 2 b
Tullagen, 4 § 2 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.4.2014 tills vidare

Målgrupper
Godkända avsändare vid transitering, ansvariga för TIR-förfarande


Genom denna föreskrift ändras Tullstyrelsens föreskrift dnr 135/010/11 av den 18 november 2011 (Identifieringsåtgärder vid godkända avsändares T-transiteringar, omlastningsförfarande vid interna transiteringar i Finland samt tidsfrister för uppvisande av T- och TIR-transiteringar) så att ordet ”arbetsdagar” under punkt 8 andra stycket ersätts med ordet ”dygn”.

TMD