Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i januari 2014

27.12.2013 13.24
Pressmeddelande

179/2013, ST/AP

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 1–31 januari 2014 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Japan

JPY

140,26

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD