Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i januari 2011

20.1.2011 13.46
Pressmeddelande

5/2011, RAS/SK

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs att användas vid bestämmande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 26 - 31 januari 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Sydafrika

ZAR

9,1401

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD